Følg disse reglene, slik at både du og de andre gjestene får et like hyggelig opphold:

                

  • Gjester melder sin ankomst til ansvarshavende og oppgir navn, fast hjemstedsadresse, samt viser legitimasjon (innregistrering).
   Avgift for oppholdet blir å betale etter gjeldende priser.
                                                  

  • Betjeningen har ansvaret for ro og orden og er til rådighet, hvis det skulle oppstå problemer. Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. andre bestemmelser.
         

  • Vis hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer.
                                                    

  • Det benyttes bare campingutstyr av normal type og størrelse. Det er ikke tillatt å sette opp egne innretninger i tillegg til telt og campingvogn, f.eks. gjerde, plattform og lignende uten tillatelse fra plassens ansvarshavende. Graving i bakken må ikke finne sted.
      

  • På den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet.
                                         

  • Personlig vask, klesvask, oppvask, skylling og bilvask skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.
                         

  • Fellesfasiliteter, dvs. toaletter, vaskekum, kjøkken o.l., skal etterlates rene og ryddige.
                                          

  • Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt plass, og bør begrenses til det mest nødvendige. All kjøring skal foregå i gangfart.
                                   

  • Avfall legges bare i avfallsdunkene.
                                     

  • Radio, TV, musikkinstrumenter o.l., brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
                          

  • Hunder holdes i bånd og skal ikke være til sjenanse ovenfor andre. Lufting skal finne sted utenfor campingområdet eller på et nærmere anvist sted.
   Pass alltid på å ha med en plastpose, hvis uhellet skulle være ute.
                 

  • Ballspill nær campingenhetene er ikke tillatt, men skal foregå på dertil anvist plass.
                                                             

  • Det er forbudt med spill og lek som kan være sjenerende eller farlig for andre.
                                   

  • Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir gjort på plassen må betales av skadevolderen.
                      

  • Salg på plassen er kun tillatt med eierens samtykke.
          

  • Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, skal vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.
   Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter eller på annen måte forurenser plassen.
                                             

  • Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.
                                                  

  • Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
        

  • Ved avreise skal det benyttede området etterlates rent og ryddig. Dersom ikke annet er avtalt med campingplasseieren eller hans personale, er avreise kl. 12.00 av hensyn til nyankomne gjester.

    

  • Du bør informere ansvarshavende om ditt avreisetidspunkt i så god tid som mulig, spesielt i perioder med kø.

 

                                 

For sesongplasser gjelder mer utførlige regler som vanligvis inngår i leieavtalen.