Generelle Ordensregler

 

Innenfor en campingbedrift bor mange mennesker på et begrenset areal. De har forskjellige vaner, og dette er nettopp en del av det fascinerende og spennende ved camping. Men, dette betyr også at det nødvendigvis må gjelde noen regler slik at man unngår at gjestene er til sjenanse for hverandre.

For gjester som har inngått avtale om sesongleie, gjelder mer utførlige regler i tillegg til nedenforstående.

1. ANKOMST

1.01. Meld din ankomst i vakt/informasjon/resepsjon. Her oppgis navn og hjemstedsadresse. Legitimasjon forevises på forlangende.
1.02. Grupper innregistreres av reise-/gruppeleder.
1.03. Er det spesielle forhold med boenheten din, si fra ved ankomst.

1.04 Betaling for overnatting  skal gjeres  ved ankomst

2. PRISER

2.01. Betaling etter gjeldende priser. Se eget oppslag.

3. OPPHOLD

3.01. Du plikter å sette deg inn i regler vedrørende brannvern, gass, el.tilkopling og andre sikkerhetsbestemmelser. Følg derfor oppslag og betjeningens anvisninger.
3.02. Det tillates kun campingutstyr av normal type og størrelse. Egne innretninger som gjerde, plattform mv. må ikke settes opp uten betjeningens samtykke. Graving i bakken må ikke finne sted.
3.03. Lavt støynivå om dagen og nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
3.04. Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.
3.05. Noen typer spill og lek mellom telt, vogner og bobiler kan være farlig og sjenerende. De fleste campingbedrifter har arealer tilgjengelig for lek og ballspill.
3.06. Bilkjøring begrenses til et minimum, og må foretas i ganghastighet.
3.07. Bilvask skal finne sted på anvist plass.
3.09. Avfall legges på anvist sted. Likeså brannfarlig materiale.
3.10. Det må vises hensyn overfor andre gjester når det gjelder medbrakte kjæledyr. Hunder skal holdes i kort bånd, og lufting foretas på anvist sted eller utenfor campingområdet. Hundepose må brukes.
3.11. Salg av varer og tjenester er ikke tillatt uten betjeningens samtykke.
3.12. Gjester som viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, kan vises bort, om nødvendig med politiets hjelp.

4. AVREISE

4.01. Dersom annet ikke er avtalt, skal campingtomten (boenheten) forlates rent og ryddig og senest kl. 12.00.

5. ANSVAR

5.01. Campingbedriften kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler.
5.02. Skade som blir påført bedriften eller andre gjester må dekkes etter gjeldende regler.

De fleste campingbedrifter ligger i naturskjønne områder. Hjelp til å verne om natur og miljø! Begge deler trenger din beskyttelse!