Campingplassen har:

Nytt Sanitæranlegg.

Oppstillingsplassar for campingvogner med strømuttak.

Hyttene er oppgraderte og held høg standard.

Kort veg til Vestkapp og Selje kloster.

Gode fiskemoglegheiter i området.

Båtutleige.

WIFI Internet som dekker heile campingområdet.